ອິນໂດເນເຊຍປ່ຽນຕູ້ລົດໄຟເປັນສະຖານທີ່ດູແລຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19


ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອຍັງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ປັດຈຸບັນທະລຸ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ! ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍກໍຄືໂຮງໝໍນັ້ນບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການບໍລິການຮັກສາ, ຕູ້ລົດໄຟເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຖິງ 250 ລາຍ.

ຈຳນວນຕູ້ລົດໄຟທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ ມີຈຳນວນ 24 ຕູ້, Maidi ນາຍົກ ເມືອງ Madium ໃນເກາະ Java ກ່າວວ່າ: ມື້ນີ້ ເຮົາເຫັນຜູ້ປ່ວຍເຂົ້າອອກໂຮງໝໍເພື່ອຮັບການຮັກສາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ເພາະວ່າໂຮງໝໍເຕັມ ຍັງບໍ່ລວມບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ຈຳກັດ, ດັ່ງນັ້ນໃນຕອນນີ້ ການຢືມຕູ້ລົດໄຟມາໃຊ້ກ່ອນຈຶ່ງເປັນຫົນທາງດຽວ.

ທາງປະເທດອິນໂດເນເຊຍຍັງຫວັງວ່າ ພາຍໃນປີໜ້າຈະມີປະຊາກອນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປະມານ 181.5 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍສັກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຊ່ວງອາຍຸທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກ່ອນ ເພາະວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າ ຍ້ອນຕ້ອງອອກໄປພົບປະຄົນຫຼາຍຄົນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດ ແລ້ວນຳກັບມາແຜ່ເຊື້ອໃນຄອບຄົວຕໍ່.

ທີ່ມາ:

https://www.themalaysianinsight.com/v/297492?fbclid=IwAR017lPoujQ3TonHVCeoqKLuLY6FE1oOdf3oSgWyQ9ptat8yHceLXhNF_wo