Lao X ເປັນສໍານັກຂ່າວອອນລາຍ ພາຍໄຕ້ຊື່ບໍລິສັດ HOD Media Co., Ltd

ຕິດຕໍ່ໂຄສະນາ: 

ຝ່າຍຂາຍໂທ: 020 99 681 555

E-mail: sales@hodmedia.la

Website: www.hodmedia.la

ສົ່ງຂ່າວປະຊາສໍາພັນຫລືເຊີນຮ່ວມງານເພື່ອເກັບຂ່າວ

E-mail: pr@hodmedia.la

ບໍລິການໂຄສະນາຂອງ Lao X ປະກອບມີ:

  • ແບນເນີໂຄສະນາເຊິ່ງມີໃຫ້ເລືອກຫລາກຫລາຍຕໍາແຫນ່ງເທິງຫນ້າເວັບ
  • ບົດຄວາມຣີວິວ (advertorial)
  • ວິດີໂອຣີວິວ (ແນະນໍາສິນຄ້າຫລືການບໍລິການ) ເຊິ່ງ Lao X ມີຫລາກຫລາຍລາຍການທີ່ເຫມາະກັບສິນຄ້າແລະບໍລິການແຕ່ລະປະເພດ
  • ໂຄສະນາທາງລາຍການວິດີໂອ ແລະ ລາຍການສຽງ
  • ປະຊາສໍາພັນ, ແນະນໍາສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະອື່ນໆ ຜ່ານຊ່ອງທາງ Social Media ຂອງກຸ່ມ Lao X ຜ່ານ Facebook, YouTube ແລະ Instagram
  • Facebook/YouTube Live ສ໌ດງານຕ່າງໆ