32-IT

32-IT | ນ້ອງເມໜ້າມົນ ຄົນໜ້າເອີ ຣີວິວກ້ອງ DJI Pocket 2 [EP02]

ນ້ອງເມຄົນເກົ່າຄົນເດີມ ກັບການຣີວິວກ້ອງເຄື່ອງທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື, ເທື່ອນີ້ຈະພາເຈາະເລິກກ່ຽວກັບກ້ອງ DJI Pocket 2 ຢ່າລືມກົດຕາມແລະກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao ...

32-IT | ຣີວິວເຄື່ອງຈຸກຈິກໃນ Office ຫຼັງນ້ອຍໆ [EP01]

ເມື່ອທີມງານຖືກລາກມາແກະກ່ອງຂອງຈຸກຈິກໃນ Office ຫຼັງນ້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ງານນີ້ມີຫົວຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າລືມກົດຕາມແລະກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL ຕິດຕາມ Fan ...