HEY? ຮູບເງົາອີ່ຫຍັງ

ຕົວຢ່າງພາກລາວຫນັງ Night of The Undead (LAO Trailer) | ຊ່ອຍແນ່! ຜົວຂ້ອຍຂ້າບໍ່ຕາຍ | ຫນັງເກົາຫລີພາກລາວ

ມາແລ້ວ ຕົວຢ່າງຫນັງເວີຊັນພາກພາສາລາວ ເປັນຫນັງເກົາຫລີທີ່ນຳມາພາກສຽງພາສາລາວ ເລື່ອງທຳອິດຂອງປີ 2021 ເລີຍ ກັບຫນັງຕະຫລົກສຸດຮາເລື່ອງ Night of the Undead ...