HEY? ຮູບເງົາອີ່ຫຍັງ

ຕົວຢ່າງພາກລາວຫນັງ Night of The Undead (LAO Trailer) | ຊ່ອຍແນ່! ຜົວຂ້ອຍຂ້າບໍ່ຕາຍ | ຫນັງເກົາຫລີພາກລາວ