Lao X ບອກຕໍ່

Lao X ບອກຕໍ່: ວ່າດ້ວຍເລື່ອງນົວໆ | Lao X บอกต่อ: ว่าด้วยเรื่องนัวๆ | EP01

ເອົາແລ້ວ! ເມື່ອເລື່ອງທີ່ LaoX ຈະນໍາມາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຕ້ອງມີອັນນົວປາກນົວໃຈ ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X ...
error: Content is protected !!