Lao X ບອກຕໍ່

Lao X ບອກຕໍ່ | ພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບລະດູຮ້ອນ | EP08

ອາກາດຮ້ອນໆ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະບາຍຕົວ ຍັງເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆອີກ. ແລ້ວມີພະຍາດໃດແດ່ທີ່ເຮົາຄວນລະວັງ? ມື້ນີ້ Lao X ບອກຕໍ່ ມີຄຳຕອບມາໃຫ້! ...