Lao X ບອກຕໍ່

Lao X ບອກຕໍ່ |ຄວາມຝັນແມ່ນຫຍັງ? ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈື່ງລື່ມຄວາມຝັນ? | EP03

ຖ້າເຮົາເມື່ອຍ ເຮົາກະພຽງແຕ່ນອນແລ້ວເປັນຫຍັງເມື່ອນອນ ຄົນເຮົາຈຶ່ງເຫັນຄວາມຝັນ? ມາຫາຄໍາຕອບທີ່ທ່ານສົງໄສໄດ້ແລ້ວທີ່ “Lao X ບອກຕໍ່” ...

Lao X ບອກຕໍ່: ວ່າດ້ວຍເລື່ອງນົວໆ | Lao X บอกต่อ: ว่าด้วยเรื่องนัวๆ | EP01

ເອົາແລ້ວ! ເມື່ອເລື່ອງທີ່ LaoX ຈະນໍາມາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຕ້ອງມີອັນນົວປາກນົວໃຈ ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X ...