ນັກວິທະຍາສາດບອກວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ!


ນັກວິທະຍາສາດບອກວ່າ ຕາຂອງຄົນເຮົານັ້ນມີການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ເຊິ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະບອບບາງຕໍ່ອະນຸພາກມົນລະພິດທີ່ຖືກຫັນໃຈເຂົ້າໄປ, ມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກຈຸດຮັບພາບໃນຈໍຕາເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນ (Age Related Macular Degeneration; AMD).

ໂຣກຈຸດຮັບພາບໃນຈໍຕາເສື່ອມ (Macular degeneration) ເປັນກຸ່ມໂຣກທີ່ເກີດຈາກການເສື່ອມຂອງບໍລິເວນຈຸດຮັບພາບທີ່ຊັດເຈນຂອງຈໍຕາ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນສ່ວນກາງຂອງພາບ, ຖ້າພົບໃນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະເອີ້ນວ່າ “ໂຣກຈຸດຮັບພາບໃນຈໍຕາເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸ” (Age related Macular degeneration) ເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ ໂດຍຈະເຫັນແຕ່ພາບມົວໆບໍ່ສາມາດໂຟກັສໄດ້.

ໂຣກນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງຮ່າງກາຍຕາມອາຍຸສັງຂານ, ກຳມະພັນ, ການສູບຢາ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳຕົວຄວາມດັນເລືອດສູງ, ລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດສູງ ແລະ ໂຣກອ້ວນ ກໍມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນກັນ.

ການສຶກສາຄັ້ງຫຼ້າສຸດພົບວ່າ ອະນຸພາກມົນລະພິດຂະໜາດນ້ອຍ PM ໃນອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງໜ້ອຍດຽວກໍສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດ AMD ໄດ້ເຖິງ 8%, ແຕ່ອະນຸພາກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງໂຣກນີ້ເຖິງ 12%.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/26/air-pollution-linked-to-higher-risk-of-irreversible-sight-loss?CMP=twt_a-environment_b-gdneco&fbclid=IwAR3GRZgF5U564nFqoBDiu7x_3dyF2YB7aFCVg-r06PJuCK7N3Ik2lYfnxU4

https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=749&fbclid=IwAR0N1t3-_VYUqzQU3ODLVBSjUXc7eQVOPxF-Djpzh01r6lRNB9BomgyHTb0

https://bjo.bmj.com/content/early/2021/01/11/bjophthalmol-2020-316218?fbclid=IwAR0Z-b5AU5iC3oBTXQO6wcB7-z2iyadMkVyEQbffaWMvaW73HENgDU4NhHs