“ງານລະວານ” ແມ່ນຫຍັງ?

“ງານລະວານ” ແມ່ນຫຍັງ

“ງານລະວານ” ສະໄໝກ່ອນຈະວານຫາຄົນມາຊ່ວຍວຽກ ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີຄ່າຈ້າງເປັນເງິນ-ຄຳ ແຕ່ເປັນລ້ຽງເຂົ້າ-ນ້ຳ ເປັນການຕອບແທນ, ພ້ອມທັງໄດ້ມິດຕະພາບທີ່ດີຕໍ່ກັນ ໄດ້ຄວາມສາມັກຄີພ້ອມພຽງກັນ ໂດຍການວານກໍຈະແມ່ນຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ຫຼື ໄທບ້ານຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ມາຊ່ວຍໃນວຽກນັ້ນ, ສະໄໝກ່ອນແມ່ນຈະເຮັດຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະເພາະຕາມເຂດຊົນນະບົດ.

ຍົກຕົວຢ່າງ: ເວລາເຮືອນໃຜທີ່ມີຄົນໜ້ອຍ ຫຼື ກຳລັງແຮງບໍ່ພຽງພໍ ກໍຈະຂໍລະວານມາຍັງໝູ່ເພື່ອນມິດສະຫາຍ ຫຼື ຄົນບ້ານດຽວກັນ ພ້ອມທັງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕອນທີ່ກຳລັງຈະປຸກສ້າງເຮືອນໃໝ່, ງານດອງ ສະໄໝກ່ອນແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຈ້າງ ຄົນໃນບ້ານຈະມາຊ່ວຍກັນເອງ, ເວລາທີ່ມີການເກັບກ່ຽວເຂົ້າ-ດຳນາ ກໍຈະຫາລະວານເພື່ອມາຊ່ວຍດຳ ເຊິ່ງການຕອບແທນຈະບໍ່ແມ່ນເງິນ ແຕ່ເປັນພຽງການລ້ຽງເຂົ້າປາອາຫານ ກິນເຂົ້າແບບຊຸມນຸມສາມັກຄີກັນ.

“ງານລະວານ” ແມ່ນຫຍັງ

ການລະວານມີດີຫຼາຍດ້ານ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄົນບ້ານດຽວກັນ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນມິດສະຫາຍ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເຂົາຕ້ອງການເຫື່ອແຮງ ເຮົາກໍຕ້ອງໄປຊ່ວຍເຊັ່ນກັນ, ເປັນການສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນ “ເຮົາຊ່ວຍເພິ່ນ ເພິ່ນຊ່ວຍໂຕ”.

ປັດຈຸບັນ ປະເທດຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມພັດທະນາ ມີເຄື່ອງເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແບບສະດວກສະບາຍ ສະນັ້ນ “ງານລະວານ” ຈຶ່ງໄດ້ຫ່າງຫາຍໄປຕາມການເວລາ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງປັບປ່ຽນໄປທຸກໆມື້ ຈາກອະດີດມາຮອດປັດຈຸບັນ. ສັງເກດໄດ້ວ່າຫຼາຍດ້ານມີການພັດທະນາ ເຊິ່ງຫາຍາກແລ້ວໃນວັດທະນະທຳອັນເກົ່າແກ່ ລວມທັງສິ່ງຂອງຕ່າງໆກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຫຼືອໄວ້ພຽງຄວາມຊົງຈຳອັນດີງາມຂອງຄົນລາວໄວ້.

“ງານລະວານ” ແມ່ນຫຍັງ

ທີ່ມາ: https://bit.ly/3jOeLZg

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/