Xiaomi ລົງທຶນກວ່າ 10.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອພັດທະນາລົດໄຟຟ້າ


Xiaomi ບໍລິສັດມືຖື ແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນໄລຍະນີ້, ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ Smartphone ຮຸ່ນເຮືອທຸງ ແລະ Smartphone ທີ່ສາມາດພັບໄດ້ ໃນງານ Mega Launch ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນຕະຫຼາດ Smartphone, ຕອນນີ້ທາງ Xiaomi ໄດ້ກຳລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາຈັບຕະຫຼາດລົດໄຟຟ້າ ໂດຍໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານໄປເຖິງ 10.000 ລ້ານໂດລາສະະຫະລັດ.

ທາງ Xiaomi ໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າດ້ວຍເງິນທີ່ຈະລົງທຶນໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາລົດໄຟຟ້າທີ່ຈະເປັນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍທາງ Xiaomi ໄດ້ກຽມພ້ອມສຳລັບການປະຕິບັດການໃນເທື່ອນີ້ດ້ວຍການເປີດຕົວບໍລິສັດລູກທີ່ຈະມາພັດທະນາກ່ຽວກັບລົດໄຟຟ້າໂດຍກົງ ເຊິ່ງໂປຣເຈັກນີ້ເອງກໍໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍກົງ ໂດຍ Lei Jun CEO ຂອງບໍລິສັດ Xiaomi ເອງ.

ໂດຍການປະກາດເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບລົດໄຟຟ້າຂອງ Xiaomi ນີ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ເຮັດ Smartphone ເຈົ້າທຳອິດທີ່ຫັນມາຈັບທຸລະກິດນີ້, ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້ກໍມີການຄາດການວ່າ ທາງ Huawei ແລະ Apple ກໍອາດຈະຕາມມາຕິດໆ.

ສ່ວນທາງ Samsung ທີ່ຖືວ່າເປັນເຈົ້າຕົ້ນໆຂອງຕະຫຼາດ Smartphone ໃນຕອນນີ້ກໍໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບຕະຫຼາດລົດໄຟຟ້າກ່ອນແລ້ວ ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງການຜະລິດແບັດເຕີຣີ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດລົດໄຟຟ້າເຈົ້າອື່ນໆ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ :
https://droidsans.com/xiaomi-subsidiary-electric-car-business/