ສະຫຼຸບການອັບເດດ AI ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Google ຫຼັງຈາກທີ່ຕາມຫຼັງ Microsoft ແລະ OpenAI ມາດົນ


 1. Google Search + generative AI
 • ໃນຕອນນີ້ການ Search  ຂອງ Google ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນຮູບແບບແຊັດໂດຍມີ AI ເຂົ້າມາຊ່ວຍ, ຄ້າຍຄືກັບ Bing ຂອງ Microsoft ທີ່ເຮົາສາມາດເວົ້າກັບ AI ໄປນຳໄດ້.
 • ມີ source ref ໃນເວລາ AI ຊອກຫາຂໍ້ມູນ.
 • Single search, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ search ແຍກເປັນ keyword ຫຼື ແຍກເປັນເທື່ອລະຄຳສອງຄຳ, ເຮົາສາມາດຂຽນລວມມາບາດດຽວ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພິມຖືກທັງໝົດ, AI ກໍສາມາດເຂົ້າໃຈເຮົາໄດ້.
 • ຮອງຮັບ vertical search ຄືການເລື່ອນໜ້າໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງມັນຈະ refresh ຂໍ້ມູນໃໝ່ຕະຫຼອດ, ການໃຫ້ຄະແນນສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ຮູບພາບ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງກົດໜ້າຖັດໄປ 1 2 3 … ແບບດັ້ງເດີມອີກ.
 • ສຳລັບໃຜທີ່ເປັນສາຍຊັອບປິ້ງ, AI ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບເຈາະຈົງກ່ຽວກັບເສື້ອຜ້ານັ້ນໆ, ການລົດລາຄາ, ຂະໜາດ ແລະ ອື່ນໆ AI ກໍສາມາດຊອກຫາມາໃຫ້ທ່ານແບບທີ່ຕ້ອງການໄດ້.
 • ມີຄູ່ມືການຊື້ (Buying guide) ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຊື້ເຄື່ອງໂດຍສະເພາະ ຄື ຖ້າທ່ານຢາກຈະຊື້ເຄື່ອງຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນຫຍັງກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນເລີຍ, AI ຈະສາມາດບອກເຮົາເລີຍວ່າຕ້ອງເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ໃດແດ່ເຊັ່ນ: ຊື້ Air purifier ມັນຈະບອກໃຫ້ເບິ່ງຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຄື: price, brand , type, filtration, maintenance, speed, HEPA filter, UV.
 • ສໍາລັບເຈົ້າຂອງແບຣນ, ແຖບໂຄສະນາຈະຍັງມີຢູ່ເຊັ່ນ: ຊອກຫາລົດຖີບ, ມັນຈະຊອກຫາ ref ທົ່ວໄປ + ໃສ່ແຖບໂຄສະນາລົດຖີບໂດຍສະເພາະ.
 • Follow up Question: ຈະມີຄໍາຖາມຈາກຄູ່ມື AI, ເຜື່ອບາງເທື່ອເຮົາຢາກຈະຖາມຫຍັງຕໍ່ ແຕ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກ.
 • Bard ທີ່ເປັນ Chatbot ເຊິ່ງ Google ໄດ້ມີການອັບເດດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃຊ້ ໂດຍຈະປ່ຽນເປັນ LM ຕົວອື່ນແທນຄື PaLM2 ແລະ MUM.

ໃນຕອນນີ້ Google ຍັງບໍ່ທັນເປີດໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເທື່ອ ສໍາລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຂໍ waitlist ແລະ ຕ້ອງຢູ່ໃນ US ຫຼື ໃຊ້ VPN ເພື່ອໄປສະໝັກກໍໄດ້

 1. Google Workspace + Duet AI

ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືການເອົາ AI ມາລວມກັບ workspace ທັງໝົດ ຄ້າຍຄືກັບ Microsoft copilot , ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ມີການນຳເອົາ AI ມາປະສົມປະສານກັບ MSoffice, Word Excel, PP ທຸກໂຕ. ໂດຍ Google ກໍນໍາເອົາ AI ມາປະສົມປະສານເຂົ້າກັບ Docs/ Sheet/ Meet/ Slide ໂດຍລວມແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ

 • Gmail: AI ຊ່ວຍຕອບ Email ເຕັມຮູບແບບ + ສະຫຼຸບ mail (incl. on mobile!) + Auto draft
 • Meet: ຊ່ວຍສະຫຼຸບການປະຊຸມໄດ້ວ່າຕອນນີ້ເວົ້າຫຍັງກັນຮອດໃສແລ້ວ?
 • Docs: ໃຫ້ AI ຊ່ວຍຄິດໄອເດຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນເຮັດເອງເຊັ່ນ: ຫາຮູບ, ຊ່ວຍຂຽນ job description, ກໍສາມາດຂຽນມາໃຫ້ເຕັມໜ້າເຈ້ຍ ຄືກັນກັບການເວົ້ານໍາ ChatGPT ເລີຍ
 • Sheets: ສາມາດຖິ້ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນ AI ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆໄດ້ເລີຍ.
 • Slides: ພຽງແຕ່ຂຽນລົງໄປ 1 ປະໂຫຍກ AI ກໍສ້າງຈະ slide ອອກມາໃຫ້ທັງໝົດຫຼາຍໜ້າ ທັງຂໍ້ຄວາມ ຮູບພາບ ຈັດລຽງກັນອອກມາຢ່າງສວຍງາມ ສາມາດປັບແກ້ Theme ແລະ ຮູບພາບທີ່ສ້າງອອກມາໄດ້.
 1. Google Maps to offer an ‘Immersive View for Routes’
 • ຈາກ​ນີ້​ໄປ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ແບບ 3D ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ທຸກຊອກທຸກມຸມ, ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ, ອາ​ຄານ ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານຂອງ Computer vision + AI ເພື່ອສ້າງຮູບແບບຂອງໂລກຈໍາລອງ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບຂອງແທ້ຂຶ້ນມາ
 1. Google Photos is getting a ‘Magic Editor’ feature
 • ສາມາດຕັດຕໍ່ຮູບແບບ magic ຈາກຮູບ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ object ສິ່ງຂອງ ຫຼື ຄົນໄປວາງໄວ້ບ່ອນໃດກໍໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ AI ກໍຈະເຕີມຮູບພາບສ່ວນທີ່ຫາຍໄປໃຫ້.
 1. PaLM 2, Google’s powerful new LLM that will power over 25 new
 • PaLM 2 ແມ່ນຮູບແບບພາສາໃໝ່ຂອງ Google ໂດຍມີການເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຫຼາຍ​ກ​​ວ່າ 100 ພາ​ສາ​ ແລະ ມີການຂຽນ coding ທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນ: Python ແລະ JavaScript , ມີ​ພະລັງ​ reasoning​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການເ​ຝິກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ຄິດ​ແບບມີ logic + mathematics + common sense. ເຊິ່ງຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ 25 ຕົວຂອງ Google.
 1. Bard
 • Visual features ສາມາດເວົ້າເປັນຮູບພາບໄດ້ຄື ເຮົາສາມາດ upload ຮູບພາບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ google lens ເພື່ອຖາມ ຕົວຢ່າງ:ຊ່ວຍຄິດ caption ກ່ຽວກັບຮູບທີ່ upload ໃຫ້.
 • ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບແອັບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊັ່ນ ທ່ານສາມາດກັບ bard ແລ້ວນຳເອົາ result export ເຂົ້າໄປໃນ excel ເພື່ອເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ເລີຍ ຫຼື ສົ່ງໄປທີ່ email ຕໍ່ໄດ້ ຫຼື ຢາກທີ່ຈະສ້າງພາບກໍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ adobe firefly ແລ້ວສ້າງພາບໃນ Bard ໄດ້ເລີຍ.
 • ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 20+ programming languages
 • coding+export code ກໍແສນຈະງ່າຍ
 • ຖ້າຕັດ waitlist 180 ປະເທດອອກແລ້ວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທັນທີ
 1. Partnership with Adobe Firefly, making image-to-text available directly in Bard
 • Google ມີຄູ່ຮ່ວມງານໃນການສ້າງຮູບພາບກໍຄື adobefirefly ແລະ ຮ່ວມມືກັບ Adobe ໃນການເຮັດ AR realworld model ອີກດ້ວຍ. ເຮົາສາມາດ prompt ເພື່ອສ້າງຮູບພາບໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ສາມາດຕັດແຕ່ງຮູບພາບໄດ້.
 1. MusicLM, describe a musical idea and hear it come to life
 • Text-to music ສາມາດປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນດົນຕີໄດ້ແລ້ວເຊັ່ນ “soulful jazz for a dinner party” ກໍຈະສ້າງເພງຫຼາຍໆແບບມາໃຫ້ເຮົາເລືອກ
 1. StudioBot, an AI coding bot for developers ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍສ້າງ Android app

ທີ່ມາ:

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/