ບັນດານັກເທຣດກຽມຮັບມືກັບການປົດລັອກຂອງ Crypto ກວ່າ 31 ຫຼຽນ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງຫຼຽນໃນຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນຢ່າງຮຸນແຮງ


ລາຄາຂອງ Bitcoin ຍັງຄົງຢູ່ເໜືອລະດັບ 30.000 ໂດລາເປັນເວລາເກືອບໜຶ່ງອາທິດແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະນີ້ຕະຫຼາດ Crypto ກໍາລັງປະເຊີນກັບການໂຈມຕີຈາກ FED ພ້ອມກັບການປົດລັອກຫຼຽນ Altcoins ທີ່ຈະມາເຖິງໃນອາທິດນີ້.

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Bitcoinsistemi.com ລາຍຊື່ຂອງຫຼຽນ Crypto ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຫຼຽນທີ່ກຳລັງກະກຽມການປົດລັອກຄັ້ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງລວມເປັນມູນຄ່າສູງເຖິງ 239,69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມີຄື:

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 10 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • Aleph Zero (AZERO)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 211,15 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,5 ລ້ານໂດລາ (0,71% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • LooksRare (LOOKS)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 31,93 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,71 ລ້ານໂດລາ (5,34% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Sipher (SIPHER)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 5,27 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,09 ລ້ານໂດລາ (20,64% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • ChainGPT (CGPT)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 6,49 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 3,31 ລ້ານໂດລາ (48,34% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Internet Computer (ICP)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 1,78 ຕື້ໂດລາ
  ມູນຄ່າໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 13,47 ລ້ານໂດລາ (0,76% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Wilder World (WILD)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 84,90 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,69 ລ້ານໂດລາ (2,0% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 •  BitMEX (BMEX)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 35,91 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 6,67 ລ້ານໂດລາ (18,57% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • GameFi (GAFI)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 32,38 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,01 ລ້ານໂດລາ (3,11% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • WeWay (WWY)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 12,65 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,14 ລ້ານໂດລາ (9,03% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 •  Cripco (IP3)
  ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ: –
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,64 ລ້ານໂດລາ

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 12 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • Aptos (APT)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 1,50 ຕື້ໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: $32,50 ລ້ານ (2,16% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Fracton Protocol (FT)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 8,95 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 3,98 ລ້ານໂດລາ (44,21% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Boba Network (BOBA)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 45,24 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,00 ລ້ານໂດລາ (2,21% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 13 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • Games for a Living (GFAL)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 10,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 3,59 ລ້ານໂດລາ (33,16% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • DappRadar (RADAR)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 4,61 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,17 ລ້ານໂດລາ (25,44% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Sweat Economy (SWEAT)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 31,27 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 2,02 ລ້ານໂດລາ (5,80% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 14 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • RSS3
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 44,47 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 2,53 ລ້ານໂດລາ (5,70% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • UXD Protocol Token (UXP)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 31,27 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,06 ລ້ານໂດລາ (3,38% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Biconomy (BICO)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 141,85 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 5,25 ລ້ານໂດລາ (3,70% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Artificial Liquid Intelligence (ALI)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 72,84 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 5,29 ລ້ານໂດລາ (7,25% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 15 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • Everdome (DOME)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 24,40 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 2,13 ລ້ານໂດລາ (8,74% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Zebec (ZBC)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 6,56 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 2,77 ລ້ານໂດລາ (42,31% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • FitBurn (CAL)
  ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ: –
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,26 ລ້ານໂດລາ
 • BitDAO (BIT)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 792,04 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 80,56 ລ້ານໂດລາ (10,17% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Synthetix Network Token (SNX)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 559,64 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 6,62 ລ້ານໂດລາ (1,18% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Nym (NYM)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 75,40 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 2,65 ລ້ານໂດລາ (3,51% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Highstreet (HIGH)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 29,07 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 2,13 ລ້ານໂດລາ (7,30% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Umee (UMEE)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 22,16 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,04 ລ້ານໂດລາ (4,65% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Sidus (SIDUS)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 7,75 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 1,44 ລ້ານໂດລາ (18,55% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)

ຫຼຽນທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 16 ເດືອນກໍລະກົດ:

 • IguVerse IGU (IGU)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 5,40 ລ້ານໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 3,54 ລ້ານໂດລາ (65,60% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)
 • Uniswap (UNI)
  ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: 3,05 ຕື້ໂດລາ
  ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນທີ່ຈະປົດລັອກ: 44,11 ລ້ານໂດລາ (1,44% ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ)

ການປົດລັອກຂອງຫຼຽນຕ່າງໆໃນຄັ້ງນີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜັນຜວນຂອງລາຄາຫຼຽນໃນຕະຫຼາດ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີທ່າອ່ຽງທີ່ບັນດາລົງທຶນອາດຈະເທຂາຍຫຼຽນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກລໍຖ້າເປັນເວລາດົນນານເພື່ອປົດລັອກຫຼຽນ. ສະນັ້ນນັກລົງທຶນຄວນກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບຜົນກະທົບທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ລົງທຶນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.

ທີ່ມາ:

en.bitcoinsistemi

siamblockchain

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/