ແບຣນຄອລເກດຄິດຄົ້ນແປງຖູແຂ້ວທີ່ສາມາດຖອດຫົວໄດ້ ດ້າມສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ມີຈຸດປະສົງລົດຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກ


ຖ້າເວົ້າເລື່ອງຢາຖູແຂ້ວ ແລະ ແປງຖູແຂ້ວ ເຮົາກໍຈະຄຸ້ນເຄີຍດີກັບແບຣນ “ຄອລເກດ” ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະກຳລັງໃຊ້ແບຣນນີ້ຢູ່, ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຫຼ້າສຸດທາງແບຣນຄອລເກດໄດ້ເປີດຕົວແປງຖູຸແຂ້ວ Keep ທີ່ດ້າມຂອງມັນເຮັດມາຈາກອະລູມີນຽມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສ່ວນຫົວນັ້ນເຮົາສາມາດປ່ຽນໄດ້ເມື່ອມັນໝົດສະພາບແລ້ວ.

ທາງຜູ້ຜະລິດໄດ້ຄຳນຶງເຖິງແປງຖູແຂ້ວພລາສຕິກທີ່ເມື່ອໃຊ້ຈົນໝົດສະພາບແລ້ວກໍຈະຖືກຖິ້ມ ແລະ ກາຍມາເປັນຂີ້ເຫຍື້ອມະຫາສານຂອງໂລກ, ໃຊ້ເວລາຍ່ອຍສະຫຼາຍດົນ, ສົ່ງບັນຫາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທາງຄອລເກດທີ່ຂາຍແປງຖູແຂ້ວໄປທົ່ວໂລກໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລົດຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກລົງ.

ມີການສົມທຽບວ່າ ຖ້າທຸກຄົນໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາຫັນມາໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວ Keep ຈະສາມາດປະຢັດແປງຖູແຂ້ວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານອັນພາຍໃນ 1 ປີ.

ການປ່ຽນພຽງແຕ່ຫົວແປງຖູແຂ້ວ ແທນທີ່ຈະປ່ຽນທັງໄມ້ຖູແຂ້ວ ກໍຖືວ່າເປັນການລົດຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກລົງໄປຫຼາຍ, ເຮົາມາຖ້າເບິ່ງນຳກັນວ່າ ນີ້ຈະເປັນຈຸດປ່ຽນໃໝ່ໃນການນຳໃຊ້ແປງຖຸູແຂ້ວບໍ່.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.fastcompany.com/90599450/millions-of-toothbrushes-go-into-landfills-each-year-colgate-is-trying-to-make-a-dent-in-that?fbclid=IwAR2YAEAgwn4XXoOoiri0O0BswB9lkNZoc0asdSgl65rPNmSywQydCkUnzP4

https://www.prnewswire.com/news-releases/colgate-keep-reduces-small-plastic-waste-to-make-a-big-difference-301218591.html?fbclid=IwAR1wlASaMD5xaC7If3hMtPnQ87bNr9ubn8NdfFSn_Ev3Mpwu0FGRwoR_Rek