ລະຫວ່າງ Bitcoin ກັບ ຄຳ ລົງທຶນອັນໃດດີກວ່າກັນ?


ປັດຈຸບັນ ຕົວເລກເງິນເຟີ້ທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະລົດລົງ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້າຍເເຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຖົດຖອຍລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມູນຄ່າຂອງເງິນໃນມືເຮົານັ້ນລົດລົງໄປເລື້ອຍໆ. ເພາະສະນັ້ນການທີ່ເຮົາຈະເກັບເງິນໄວ້ໂດຍບໍ່ລົງທຶນຫຍັງເລີຍກໍບໍ່ເປັນການດີເທົ່າໃດ ເເລ້ວເຮົາຈະລົງທຶນກັບຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນຂອງເຮົາບໍ່ສູນເສຍໄປໂດຍຢ່າງບໍ່ມີປະໂຫຍດ?

ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະນຳເງິນທີ່ກອດໄວ້ນັ້ນໄປລົງທຶນຫຍັງດີ? ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເເນະນຳກ່ຽວກັບ Bitcoin ທີ່ກຳລັງມາເເຮງໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເເລະ ຄຳທີ່ນິຍົມຕະຫຼອດການ ວ່າສິ່ງໃດທີ່ເໝາະກັບເຮົາໃນການເລືອກທີ່ຈະລົງທຶນ.

 • ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຄຳ ເເລະ Bitcoin

ຄຳມັກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ມັກຖືກເລືອກຕະຫຼອດການ, ເນື່ອງຈາກເປັນໂລຫະທີ່ມີມູນຄ່າ ເເລະ ຫາຍາກ. ໂດຍຄຳນັ້ນຈະເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ພາວະເງິນຝືດທີ່ສູງ, ຊ່ວຍຈັດການຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນເເປງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຍ້ອນວ່າຄຳນັ້ນເປັນໂລຫະທີ່ຫາຍາກກວ່າໂລຫະອື່ນໆ ສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງມັກຈະເກັບໄວ້ເກັງກຳໄລ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄໍາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີໃນລະຫວ່າງການປັບຖານຂອງຕະຫຼາດຍ້ອນວ່າມັນຮັກສາມູນຄ່າໄວ້ຄົງທີ່ໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ຈຶ່ງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກນັກລົງທຶນຍ້າຍຈາກຮຸ້ນໄປລົງທຶນໃນຄຳຫາກສະພາວະຖົດຖອຍກຳລັງຄຸກຄາມພວກເຂົາ. ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ, ການລົງທຶນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ, ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບການແກ້ໄຂຂອງຕະຫຼາດ ຫຼື ພາວະການຖົດຖອຍ.

ສ່ວນ Bitcoin ນັ້ນເເມ່ນສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍເທັກໂນໂລຢີ blockchain ເເລະ ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍໃຜເລີຍ. Bitcoin ໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນປີ 2009 ເປັນເທັກໂນໂລຢີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ cryptocurrencies ເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ດຶງດູດສໍາລັບບາງກຸ່ມຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ໃນປີ 2010 ນັກເກັງກຳໄລໃນຍຸກທຳອິດພົບວ່າ Bitcoins ທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຊຶ້ໃນເສດສ້ຽວເງິນໄດ້ເພີ່ມລາຄາເປັນ 0.09 ໂດລາ ຕໍ່ Bitcoin. ໂຮງງານ ເເລະ ເເຫຼ່ງຂຸດ bitcoin ຂະໜາດໃຫຍ່ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມເເລະການເເລກປ່ຽນເງີນດິຈິຕອນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

ປຽບທຽບລະຫວ່າງ ຄຳ ກັບ Bitcoin

ຄວາມປອດໄພ

 • ຄຳເປັນໜຶ່ງໃນການລົງທຶນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ທີ່ສາມາດເຮັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ເພາະມັນສາມາດເກັບໄວ້ໃນຕູ້ນິລະໄພ ເເລະ ທະນາຄານທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະສູນຫາຍ. ການເຂົ້າເຖິງຄຳນັ້ນເເນ່ນອນວ່າຍາກກວ່າການເຂົ້າເຖິງ Bitcoin ເເຕ່ສຳລັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ທັງໝົດໃນທັນທີ, ສ່ວນຫຼາຍນັກລົງທຶນມັກຈະເກັບຄຳຈຳນວນພໍປະມານໄວ້ຢູ່ເຮືອນໃນຕູ້ນິລະໄພ ຫຼື ໄວ້ໃນບ່ອນປອດໄພສ່ວນຕົວທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ
 • ສ່ວນ Bitcoin ນັ້ນກໍມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ເເຕ່ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກລັກໂດຍ Hacker ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ຮອບຄອບຂອງຜູ້ໃຊ້ເອງ, ໂດຍໃນປີ 2022 Hacker ສາມາດລັກ Bitcoin ໄປໄດ້ເຖິງ 140 ຕື້ໂດລາ. ເພາະສະນັ້ນ ການເກັບຫຼຽນຂອງທ່ານໄວ້ໃນ Hard Wallet ທີ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍລະຫັດອີເລັກໂທຣນິກສ່ວນຕົວເເທນການເກັບໄວ້ໃນ centralized exchange ເເລະ ຢ່າໃຫ້ລະຫັດບັນຊີຂອງທ່ານກັບໃຜ, ເພາະ Bitcoin ທີ່ຖືກລັກນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້.

ຄວາມຜັນຜວນ

 • ຄຳມີໂອກາດທີ່ຈະຜັນຜວນໄດ້ໜ້ອຍ ເເລະ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕະຫຼາດຮຸ້ນ ນີ້ຈຶ່ງເປັນໂລຫະທີ່ຄົງມູນຄ່າຢ່າງເເທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບເເຮງກົດດັນຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້…

ດັ່ງນັ້ນ ຄຳຈຶ່ງມັກຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການລົດຄວາມຜັນຜວນໂດຍລວມຂອງຫຼັກຊັບເປັນປະຈຳ ເເລະ ລາຄາຂອງຄຳຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຕະຫຼາດອື່ນໆຢູ່ໃນໄລຍະຂາລົງ.

 • Bitcoin ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນ ເເລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເເຕ່ໃນຂໍ້ເສຍກໍຍັງສາມາດປ່ຽນເປັນຂໍ້ດີໄດ້ ໂດຍນັກລົງທຶນມັກຈະໃຊ້ກົນລະຍຸດໃນການເກັງກຳໄລໄລຍະສັ້ນໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດກຳລັງຜັນຜວນຢູ່. ເເຕ່ເຖິງເເບບນັ້ນມັນກໍຍັງຖືວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ມືໃໝ່ທີ່ຮຽນລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ເເລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໃນການຜັນຜວນນີ້.

ການສົ່ງຄືນ

 • ຄຳນັ້ນມີທັງໄລຍະທີ່ດີ ເເລະ ບໍ່ດີ, ເພາະການລົງທຶນໃນຄຳມັກຈະເປັນໃນຮູບເເບບການລົງທຶນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າ. ສຳລັບໄລຍະທີ່ລາຄາຄຳເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າມັນເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 30% – 40 % ໂດຍຈະສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 10 ປີ ຫຼື ອາດຈະເພິ່ມຂຶ້ນ 10 % ຕໍ່ປີ.
 • ສ່ວນລາຄາຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນນັ້ນ ມັກຈະມີລາຄາຜັນຜວນຢ່າງຮຸນເເຮງກວ່າການລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາມູນຄ່າຂອງ Bitcoin ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເປັນໄປຕາມ “halving cycle” ທີ່ 4 ປີຈະມີເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ Bitcoin ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມະຫາສານຫຼາຍຮ້ອຍເປີເຊັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມັກຈະຕາມດ້ວຍຕະຫຼາດໝີ.

ສະພາບຄ່ອງ

 • ເຫດຜົນສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍາເປັນການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນສະພາບຄ່ອງຂອງມັນ. ໂດຍປະຫວັດການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດເເລ້ວເປັນໃນໄລຍະເວລາດົນນານ ໄດ້ສ້າງຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້. ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂາຍຄຳ ມັກຈະມີຜູ້ຄົນທີ່ລໍຖ້າຊື້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈຢູ່ສະເໝີ. ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນ buoyancy ຂອງຕະຫຼາດຄໍາແລະຄໍານຶງເຖິງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງສະໜັບສະໜູນການລອຍຕົວຂອງຕະຫຼາດຄຳ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະຍາວ
 • Bitcoin ນັ້ນມີສະພາບຄ່ອງທີ່ດີ ເຖິງເເມ່ນວ່າຈະມີການຫົດໂຕໃນໄລຍະ 2 – 3 ປີທີ່ຜ່ານມາກໍຕາມ. ປັດຈຸບັນ ຕະຫຼາດ cryptocurrency ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນວິກິດການສະພາບຄ່ອງ ຫຼັງຈາກບໍລິສັດການຄ້າທີ່ສໍາຄັນໄດ້ລົ້ມລະລາຍລົງ.

ການສະໜອງ

 • ຄຳມີປະລິມານທີ່ຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສາມາດຜະລິດ ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນເອງໄດ້. ຄຳປະມານ 50 ລ້ານ troy ounces ຖືກຂຸດຄົ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ແລະປະມານ 194,040 ໂຕນໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
 • Bitcoin ມີໄດ້ມີຈຳກັດຢູທີ່ 21 ລ້ານຫຼຽນເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຂອງຫຼຽນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງມັນສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກຂຸດອອກໄປເເລ້ວກວ່າ 18 ລ້ານຫຼຽນ.

ພາສີ

 • ຫຼຽນຄຳບາງຫຼຽນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີກຳໄລຈາກການຂາຍເພື່ອເຊັ່ນ: ຫຼຽນຄຳ Sovereigns ເເລະ ຫຼຽນຄໍາ Britannias. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຳໃນຮູບເເບບອື່ນໆເຊັ່ນ ຄຳເເທ່ງ ຫຼື ຫຼຽນ (ທີ່ບໍ່ສາມາດຊຳລະໄດ້ຕາມກົດໝາຍ) ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີກໍາໄລຈາກການຂາຍ
 • ເມື່ອຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກສະກຸນເງິນອື່ນໆ

ຕົວຢ່າງຜົນກຳໄລຈາກການລົງທຶນ

 • ຖ້າພວກເຮົາລົງທຶນໃນຄໍາໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ແລະ ຖືຄອງເປັນເວລາ 1 ປີ 4 ເດືອນດ້ວຍການລົງທຶນພຽງ 1,000,000 ກີບ, ເງິນຈໍານວນນີ້ຈະເຕີບໂຕເຖິງ 1,330,000 ກີບ,ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນປະມານ 33%.
  ໃນໄລຍະການລົງທຶນອາດມີໄລຍະເວລາທີ່ການລົງທຶນຂອງເຮົາຈະຕິດ -1.5% , ແຕ່ຖ້າເຮົານັບຈາກຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນ Portfolio ຂອງເຮົາສູງສຸດແລ້ວປັບລົງໃນທ້າຍໄລຍະເວລາ ຫຼື Drawdown ກໍຈະເປັນ -2% ແລະຖ້າພວກເຮົາເປີດເບິ່ງຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນໃນກາງເດືອນເມສາ ປີ 2020, ພວກເຮົາຈະມີ 1,350,000 ກີບໃນຫຼັກຊັບການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາ.
 • ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ຖ້າພວກເຮົາຊື້ ແລະຖື Bitcoin ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2019 ຫາເດືອນເມສາ 2020, ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບຄໍາ, 1,000,000 ກີບຂອງພວກເຮົາຈະກາຍເປັນ 2,080,000 ກີບ, ເຊິ່ງຄິດເປັນຜົນຕອບແທນ 108%, ໄລຍະເວລາການລົງທຶນທີ່ຕິດລົບຫຼາຍສຸດຢູ່ທີ່ 9.5% ເທົ່າກັບພວກຂາດທຶນກວ່າ 95,000 ກີບ, ຖ້າພວກເຮົານັບຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງ Portfolio ໃນໄລຍະນີ້ແລ້ວປັບຕົວລົງໃນເດືອນເມສາ 2020 (Drawdown) ຈະເປັນ -40% ແລະຖ້າພວກເຮົາເປີດເບິ່ງຜົນຕອບແທນໃນກໍາໄລສູງສຸດຫຼືເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2019, ພວກເຮົາ ຈະມີເງິນໃນການລົງທຶນເຖິງ 3,500,000 ກີບ.

ສະຫຼຸບ

ຄຳ

 • ເປັນສິນຊັບທີ່ມີມູນຄ່າໃນຕົວເອງ
 • ທະນາຄານກາງຫຼາຍເເຫ່ງຍອມຮັບ ເເລະ ໃຊ້ເປັນທຶນສຳຮອງໄດ້
 • ມີຄວາມຜັນຜວນໜ້ອຍເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ
 • ເປັນສິນຊັບທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ
 • ມີປະລິມານທີ່ຈຳກັດເເຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ປະລິມານທີ່ຊັດເຈນ
 • ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້
 • ມີຕົ້ນທຶນໂດຍລວມສູງ
 • ເປັນທີ່ນິຍົມທຸກຍຸກສະໄໝ

Bitcoin

 • ເປັນສິນຊັບທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ຄົງທີ່
 • ໃຊ້ສຳລະເເທນເງິນສົດໄດ້ບາງປະເທດ
 • ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ
 • ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້
 • ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ
 • ມີຄວາມປອດໄພສູງ
 • ຂຸດຄົ້ນໄດ້ງ່າຍ
 • ເປັນທີ່ນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ

ທີ່ມາ:

physicalgold

bitkub

aurora

youtube

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/