“P2P Tutor – ເພື່ອນສອນເພື່ອນ” ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມຈາກວຽງຈັນ ລົງສະໜາມເຝິກອົບຮົມການສ້າງໂຄງການໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ


ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມຈາກວຽງຈັນ ຈຳນວນ 15 ຄົນພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກໂຄງການອາສາສະໝັກ “P2P Tutoring Program” ໄດ້ລົງສະໜາມ ອອກເດີນທາງໄປເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບໄວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງ.

P2P Tutoring Program ໂຄງການອາສາສະໝັກສອນພາສາອັງກິດແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ໄດ້ດຳເນີນການສອນພາສາອັງກິດຟຣີໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈ ຢາກປູພື້ນຖານພາສາອັງກິດໃຫ້ແໜ້ນ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດອາຍຸຂອງຜູ້ຮຽນ ທີ່ສູນອາເມຣິກາທາດດຳ (American Center Thatdam) ໂຄງການນີ້ໄດ້ດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ຈົນເຖິິງປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາເຖິງ 8 ພາກຮຽນແລ້ວ.

ທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການ P2P ນີ້ ໄດ້ດຳເນີນການສອນໃນຫຼາຍໆຮູບແບບໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສອນແບບຕົວຕໍ່ຕົວ, ສອນແບບຫ້ອງໃຫຍ່ ແລະ ຍັງມີການສອນອອນລາຍ ຜ່ານວີດີໂອ ແລະ ພອດແຄັສເທິງໜ້າເຟສບຸກທີ່ຊື່ວ່າ “P2P”

ຫຼ້າສຸດ ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມຂອງ P2P ໄດ້ເດີນທາງໄປເຜີຍແຜ່ໂຄງການ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການດຳເນີນກິດຈະກຳ, ການດຳເນີິນໂຄງການ, ປະສົບການການສິດສອນທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງເຝິກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງກຸ່ມອາສາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆ ແລະ ບັນດາໄວໜຸ່ມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເປັນເວລາ 4 ວັນ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກຸມພາເຖິງ 1 ມີນາ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ທາງທີມງານເອງກໍຍັງໄດ້ມີການວາງແຜນການສິດການສອນຂອງໂຄງການ P2P ເອງໃນສົກຮຽນຕໍ່ໄປອີກດ້ວຍ.

ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ການພົບປະຄັ້ງນີ້ທາງທີມງານໄດ້ມີການພົບປະບັນດາໄວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງຈາກຫຼາຍກຸ່ມໃນຫຼາກຫຼາຍບ່ອນ ທັງກຸ່ມນ້ອງໆມັດທະຍົມ, ກຸ່ມນັກສຶກສາ ທີ່ American Corner ຫໍສະໝຸດແຂວງພະບາງ, ຫໍສະໝຸດຂອງຂ້ອຍ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການສົ່ງຕໍ່ແຮງບັນດານໃຈ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກຳອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ນຳໄວໜຸ່ມໃຫ້ກ້າລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພາບ: P2P