OKX ເປີດຕົວຄຸນສົມບັດ Nitro Spreads ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການເທຣດແບບ Basis Trading ງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍການຄລິກພຽງເທື່ອດຽວ


Crypto Exchange OKX ໄດ້ເປີດຕົວຄຸນສົມໃໝ່ “Nitro Spreads” ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດສາມາດໃຊ້ການເທຣດແບບ basis trading ທີ່ຊັບຊ້ອນໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍການຄລິກພຽງເທື່ອດຽວ.

Basis trading ແມ່ນການເທຣດສິນຊັບໂດຍເບິ່ງຈາກລາຄາໃນຕະຫຼາດສອງແຫ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອນຳມາສ້າງຜົນກຳໄລເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ ການເທຣດໃນສ່ວນຕ່າງຂອງສິນຊັບລະຫວ່າງລາຄາຕະຫຼາດໃນ spot ແລະ ຕະຫຼາດ Future, ໂດຍຄຸນສົມບັດ Nitro Spreads ໃໝ່ນີ້ຈະເຂົ້າມາຈັດການການເທຣດດັ່ງກ່າວພາຍໃນຄລິກດຽວ. ນັກເທຣດສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດໃໝ່ນີ້ຮ່ວມກັບ Spot ແລະ Future ທຸກຮູບແບບໃນກະດານເທຣດ.

Nitro Spreads ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືສຳລັບການຊື້ຂາຍແບບ Basis trading ທີ່ມີການດຳເນີນການເທຣດຜ່ານ Orderbook ສ່ວນກາງ. ໂດຍກ່ອນທີ່ຈະເທຣດ ນັກເທຣດສາມາດເລືອກຄວາມຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອລົດຜ່ອນການຄາດເຄື່ອນລະຫວ່າງລາຄາຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍຈິງ

ນັກເທຣດສາມາດວາງ Resting orders ພ້ອມຄວາມຕ່າງຂອງລາຄາໃນການຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ໂດຍພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເຖິງການດຳເນີນການໃນທັນທີ. ຖ້າຫາກຄວາມຕ່າງຄາດເຄື່ອນຈາກຄວາມຕ່າງທີ່ພວກເຮົາເລືອກໄວ້ order ຂອງພວກເຮົາຈະຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ບໍ່ຖືກດຳເນີນການໃດໆ

Lennix Lai ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍຊື້ຂາຍລະດັບສາກົນຂອງ OKX ກ່າວວ່າ “ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດທີ່ຊັບຊ້ອນແບບນີ້, ສະຖາບັນຕ່າງໆຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງຜົນຕອບແທນທີ່ຄາດການໄດ້ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນການເລືອກເສັ້ນທາງຂອງການເທຣດ. ໂດຍຄຸນນະສົມບັດ Nitro Spreads ຈະສາມາດຕອບໂຈດໂດຍສະເພາະການເທຣດແບບ Basis trading ທີ່ໃຊ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄຮ້ທີ່ຕິ”

ທີ່ມາ:

https://cutt.ly/2wyvJSJ4

https://cutt.ly/pwyvJV7u

https://cutt.ly/qwyvJ6JV

https://cutt.ly/DwyvLxgr

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/