AI ແປສຽງເຫົ່ານ້ອງໝາ ຜົນທີ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງເຖິງ 70%


ນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມິຊິແກນໄດ້ນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນ້ອງໝາຜ່ານສຽງເຫົ່າ ພ້ອມຍັງສຶກສາອີກວ່າ AI ຈະສາມາດລະບຸອາຍຸ, ເພດ ແລະ ສາຍພັນຂອງໝາໄດ້ຈາກສຽງເຫົ່າຂອງໝາຫຼືບໍ່

ພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ໂມເດວຄອມພິວເຕີທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກຝົນຈາກສຽງຂອງມະນຸດມາປັບໃຊ້ກັບສຽງເຫົ່າເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສຽງສັດ

ໂດຍລະບົບຈະແຍກຄວາມແຕກຕ່າງໃນນຳ້ສຽງ ລະດັບສຽງ ແລະ ສຳນຽງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊອບແວຮູ້, ຈື່ຈຳ ແລະ ແປເປັນຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆອອກມາ, ໃນທາງປະຕິບັດ ການບັນທຶກ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນສຽງຂອງໝາເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກກວ່າການເກັບຂໍ້ມູນສຽງຂອງມະນຸດຫຼາຍ

ທີມນັກວິໄຈໄດ້ຮວບຮວມສຽງເຫົ່າ ແລະ ສຽຮ້ອງຂອງໝາ 74 ໂຕທີ່ຕ່າງສາຍພັນ, ອາຍຸ ແລະ ເພດໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ແລະ ຍັງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານການເຝິກໝາທີ່ສາມາດພໍໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ວ່າໝາຕ້ອງການສື່ສານຫຍັງ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນປະກອບເພີ່ມເຕີມ

ນັກວິໄຈໄດ້ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ເຂົ້າໃນແບບຈຳລອງການຮຽນຮູ້ຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວິເຄາະການສື່ສານຂອງມະນຸດ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າມັນສາມາດວິເຄາະການສື່ສານຂອງໝາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວພວກເຂົາພົບວ່າແບບຈຳລອງນັ້ນໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງເຖິງ 70% ໃນການທົດສອບ

ຜົນທີ່ໄດ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຽງ ແລະ ຮູບແບບທີ່ໄດ້ຈາກຄຳເວົ້າຂອງມະນຸດສາມາດເປັນຮາກຖານໃນການວິເຄາະ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຮູບແບບຂອງສຽງສັດໄດ້. ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດເຮົາອາດຈະແປສຽງສັດຊະນິດອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ການວິໄຈນີ້ ຖືກນຳສະເໜີໃນການປະຊຸມນານາຊາດເລື່ອງພາສາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພາສາ ເພື່ອທີ່ໃນອະນາຄົດມັນຈະໄດ້ມີຜົນຕໍ່ຄຸນະພາບຊີວິດຂອງສັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າມະນຸດເຂົ້າໃຈສັດຫຼາຍຂຶ້ນເຮົາກໍຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງກາຍະພາບ ແລະ ອາລົມຂອງສັດໄດ້

ຫວັງວ່າເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຈະຖືກພັດທະນາ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່ານ້ອງໝາຂອງເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ

ທີ່ມາ:

https://cutt.ly/Mea4RiU6

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/