ຮູ້ຫຼືບໍ່ ຜູ້ຊາຍກໍສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້


ມະເຮັງເຕົ້ານົມຖືເປັນອີກໜຶ່ງໂຣກຮ້າຍເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເພດຍິງ ແຕ່ຮູ້ກັນຫຼືບໍ່ວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວເພດຊາຍກໍຍ່ອມມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈາກສະຖິຕິພົບວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເພດຊາຍມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ 1 ໃນ 1.000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ເນື່ອງມາຈາກເພດຊາຍເປັນໂຣກມະເຮັງເຕົ້ານົມມີບໍ່ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການສຶກສາກ່ຽວກັບໂຣກນີ້ມີຈຳນວນໜ້ອຍ, ບໍ່ຄ່ອຍມີການກ່າວເຖິງໂຣກນີ້ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ຊາຍກໍມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການກວດເຕົ້ານົມຂອງຕົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄົນທີ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນໂຣກນີ້ມັກຈະຢູ່ໃນລະດັບຂັ້ນຮຸນແຮງແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຍາກລຳບາກໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ມີອັດຕາການເສຍຊີວິດຂ້ອນຂ້າງສູງ.

ໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຂອງເພດຊາຍ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປັດໄຈສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຂອງເພດຊາຍກໍຄ້າຍຄືກັບເພດຍິງໃນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

•ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວມັກເກີດຂຶ້ນກັບເພດຊາຍທີ່ມີອາຍຸສູງໄວ ຢູ່ໃນປະມານ 60-70 ປີ

•ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງເຄີຍມີປະຫວັດເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ເຖິງວ່າຈະເປັນເພດຍິງກໍຕາມ ແຕ່ນັ້ນມັນກໍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນເພດຊາຍໄດ້

•ມີປະຫວັດການຖືກລັງສີໃນບໍລິເວນໜ້າເອິກ ນັ້ນມັນຍ່ອມເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຊາຍໄດ້

•ການໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດ ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນໄດ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ

•ໂຣກຕັບ ເຊັ່ນ: ຕັບແຂງ ຄົນເຈັບກຸ່ມນີ້ມັກເກີດມີພາວະເຕົ້ານົມໃຫ່ຍ (Gynecomastia) ຮ່ວມຢູ່ນຳ

•ໂຣກຂອງອັນທະ ເຊັ່ນວ່າ: ອັນທະອັກເສບ, ອັນທະບໍ່ລົງຖົງ

(Undescend testis) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຮໍໂມນຊາຍ

•ໂຣກຂອງກຳມະພັນບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: Klinefelter’s Syndrome ເປັນໂຣກຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບໂຄຣໂມໂຊມ ເຊິ່ງພົບເຫັນໄດ້ໜ້ອຍ

ວິທີສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຕົ້ານົມ

•ຮູ້ສຶກມີກ້ອນນູນໆບໍລິເວນເຕົ້ານົມ ຫຼື ເຕົ້ານົມບວມຜິດປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບ

•ຜິວໜັງເປັນຮອຍບຸ້ມລົງໄປ ຫຼື ແຫ້ງຫ່ຽວ

•ຫົວນົມຫົດຕົວ ຫຼື ຫັນເຂົ້າດ້ານໃນ

•ຫົວນົມ ແລະ ບໍລິເວນເຕົ້ານົມມີຂະໜາດຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີຮອຍແດງ

•ບາງຄັ້ງມະເຮັງເຕົ້ານົມສາມາດແພ່ກະຈາຍໄປຍັງຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງໃຕ້ແຂນ ຫຼື ຮອບໆກະດູກຄໍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດກ້ອນບວມໄດ້ ລວມເຖິງກ້ອນບວມບໍລິເວນເຕົ້ານົມນັ້ນເອງກໍອາດຂະຫຍາຍໃຫຍ่ຂຶ້ນ ແລະ ຮູ້ສຶກເຈັບໄດ້.

ວິທີປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນເພດຊາຍ

•ການຜ່າຕັດກຳຈັດກ້ອນມະເຮັງ ພ້ອມກັບຕັດເນຶ້ອເຍື່ອບາງສ່ວນເຕົ້ານົມອອກ

•ການສາຍລັງສີປິ່ນປົວ ຫຼື ການສາຍແສງ

•ການໃຫ້ຢາເຄມີບຳບັດ ຫຼື ຄີໂມ (Chemotherapy)

•ການໃຊ້ຮໍໂມນບຳບັດໄລຍະຍາວ

ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

  1. ໝັ່ນກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈຳ
  2. ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ
  3. ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ເກີນມາດຕະຖານ
  4. ງົດ ຫຼື ຈຳກັດສິ່ງມຶນເມົາ
  5. ບໍ່ສູບຢາ

ອ້າງອີງຈາກ:

https://cutt.ly/lwja1wMa

https://cutt.ly/Bwja1nkk

https://cutt.ly/nwja1Hii

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/