ອັບເດດ ການເກັບກູ້ຊາກວານບູຮານທີ່ຄົ້ນພົບໃນປະເທດໄທ


ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 Facebook Page: ThaiWhale ໄດ້ລາຍງານສະຖານະການເກັບກູ້ຊາກວານບູຮານທີ່ຄົ້ນພົບໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ ປະເທດໄທ ວ່າທີມນັກທໍລະນີວິທະຍາໄດ້ຂຸດພົບໂຄງກະດູກສ່ວນຫົວ ແລະ ກະດູກຂ້າງຂອງວານແລ້ວ.

ເບື້ອງຕົ້ນນັກວິໄຈຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ກົມທໍລະນີຄິດວ່າ ເປັນວານບຣູດ້າ ສາຍພັນ B.edeni ຫຼືອາດຈະເປັນສາຍພັນ B.brydei ແຕ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ 100% ຕ້ອງເບິ່ງສ່ວນຫົວປະກອບອີກ ຍັງຕ້ອງສືບຫາຂໍ້ມູນມາຢືນຢັນກັນຕໍ່ໄປ.

ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນການເກັບກູ້ຊາກວານກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ທີ່:

ທີ່ມາ: https://www.facebook.com/thaiwhales/posts/4702605603145881