ອັງກິດໃຫ້ເວລາ 10 ປີ ໃຫ້ຢຸດຂາຍລົດທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ປ່ຽນມາຜະລິດລົດໄຟຟ້າແທນ


ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2020 ເວັບໄຊສຳນັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ປະເທດໄທ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບອສຕັນ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດເຜີຍວ່າ ທາງລັດຖະບານກຽມຈະຫ້າມຂາຍລົດໃໝ່ທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນພາຍໃນປີ 2030 ຫຼື ອີກ 10 ປີຂ້າງໜ້າ.

ເຊິ່ງແຜນການຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄວກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ 10 ປີ ແຕ່ກໍຍັງມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນລົດໄຮບຣິດທີ່ຍັງສາມາດຂາຍໄດ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2035 ພ້ອມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນຂັ້ນຕອນ 10 ປະການ “ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາສີຂຽວ” ຈາກງົບປະມານ 12,000 ລ້ານປອນ.

ເຊິ່ງຈະໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນຈາກກັງຫັນລົມ, ຫັນໄປຜະລິດລົດໄຟຟ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ລ້ຳໜ້ານີ້ດ້ວຍຄໍາທີ່ອ້າງວ່າ ຈະຊ່ວຍສ້າງງານໃນອຸດສາຫະກຳຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼາຍເຖິງ 250,000 ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມທັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານບັນລຸເປົ້າໝາຍລົດຄາບອນເປັນສູນອີກດ້ວຍ.

ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມທຸລະກິດລົດ ຕ່າງກໍສະແດງຄວາມກັງວົນກັບເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານວາງໄວ້ ໂດຍເບິ່ງວ່າເປົ້າໝາຍເກົ່າພາຍໃນອີກ 20 ປີຂ້າງໜ້າກໍວ່າຍາກແລ້ວ.

ທີ່ມາ: http://www.onep.go.th/19-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2563-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5/