ທິວທັດ “ຫິມະຂາວ” ປົກຫຸ້ມຄຸມໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງຈີນ


ທິວທັດຈາກຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງຈີນເຊັ່ນ: ມົນທົນຈຽງຊູ, ມົນທົນອັນຮຸຍ, ມົນທົນຊານຕົງ ທີ່ຖືກຫິມະຕົກລົງມາຫຸ້ມຄຸມຕະຫຼອດຊ່ວງ 2 – 3 ວັນທີ່ຜ່ານມາກໍ່ໃຫ້ເກີດທັດສະນີຍະພາບຂາວໂພນຕະການຕາຈາກຝີມືການສ້າງສັນຂອງທໍາມະຊາດ.

ທີ່ມາ: https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/oRB6n5?utm_source=copyshare