HOD STORY

HOD Story | ເມື່ອຊີວິດຢາກມີເຮ ເຮົາມາຊີມຣົດຊາດ Lay’s ກັນເຖາະ | EP:03

ເມຶ່ອທີມງານ HOD Media ມາທວາຍຣົດຊາດ Lay’s ໃຜຈະເດົາຖືກເດົາຜິດເຮົາມາລອງເບິ່ງກັນເຖາະ ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao ...

HOD Story | ເມື່ອຊີວິດບໍ່ປອດໄພ ເຮົາຈະຫຼິ້ນປີໃໝ່ແນວໃດ ໃຫ້ຫ່າງໄກໂຄວິດ | EP:02

ບຸນປີໃໝ່ທີີໃກ້ຈະມາຮອດນີ້ ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ ແບບມ່ວນໃຈ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກໂຄວິດ ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X ...

HOD Story | ວຽກຈັ່ງແມ່ນວຸ້ນ ມາຫຼິ້ນບາຈິລຸ້ນກັນເທາະ | EP:01

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເມື່ອຫົວໜ້າຕ້ອງເຂົ້າມາເຫັນພະນັກງານ ພາກັນຫຼິ້ນບາຈິລຸ້ນໃນໂມງເຮັດວຽກ!!! ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL​ ຕິດຕາມ ...