LongH | ໃສລອງເຮັດເບິ່ງດຸ | ກ້ອນເມກທີ່ສົດໃສ ກັບໂຄມໄຟຂອງນາງເລີ່ງ ເມື່ອໂຄມໄຟທຳມະດາມັນບໍ່ຟິນ ການ DIY ສຸດຫິນຈຶ່ງຕ້ອງນໍາມາ
ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL​
ຕິດຕາມ Fan Page Lao X ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/laoxpage​ ເວັບໄຊ https://laox.la/