ເມື່ອທີມງານຖືກລາກມາແກະກ່ອງຂອງຈຸກຈິກໃນ Office ຫຼັງນ້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ງານນີ້ມີຫົວຢ່າງແນ່ນອນ.

ຢ່າລືມກົດຕາມແລະກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL ຕິດຕາມ Fan Page Lao X ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/laoxpage