Readອີ່ຫຼີ EP.5 | ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນຄວາມຊົງຈຳ ເຮືອນອີກຫຼັງ ວັດທະນະທຳແລະຄວາມເປັນຢູ່

Read ອີ່ຫຼີ
Read ອີ່ຫຼີ
Readອີ່ຫຼີ EP.5 | ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນຄວາມຊົງຈຳ ເຮືອນອີກຫຼັງ ວັດທະນະທຳແລະຄວາມເປັນຢູ່
/

“Home Away From Home”
.
ບັນທຶກການກ້າວອອກນອກປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງ “ກັອດ” ນັກເດີນທາງກັບບ້ານມືອາຊີບ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຂ້າມຜ່ານ comfort zone ສູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ – ປະເທດທີ່ໄປເທື່ອໃດ ໄດ້ຄວາມຊົງຈຳມາໃໝ່ຕະຫຼອດ
.
ຄົນແປກໜ້າແລະບົດສົນທະນາທີ່ຫຼາກຣົດນຳມາສູ່ຄວາມຊົງຈຳດີໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜູກພັນ ຈາກສະຖານະນັກທ່ອງທ່ຽວກໍກາຍເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນທີ່ສຸດ
.
ມາຮ່ວມຊຶມຊັບປະສົບການແປກໃໝ່ຜ່ານການເດີນທາງໄລຍະຍາວທັງ 4 ລະດູ ແລະ ເຮືອນໃໝ່ອີກໜຶ່ງຫຼັງແຫ່ງນີ້