Readອີ່ຫຼີ EP.4 | ຊາຍຊື່ອູເວ

Read ອີ່ຫຼີ
Read ອີ່ຫຼີ
Readອີ່ຫຼີ EP.4 | ຊາຍຊື່ອູເວ
/

ຈາກນະວະນິຍາຍ ທີ່ນຳສະເໜີຕົວລະຄອນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ມະນຸດປ້າມະນຸດລຸງທີ່ເຮົາມັກຈະພົບເຫັນໄດ້ໃນຊີວິດຈິງ – ອູເວ ຊາຍເຖົ້າປາກຮ້າຍ ຂີ້ຫງຸດຫງິດແລະບໍ່ມີຄວາມເປັນມິດ ກັບການເດີນທາງຂອງຊີວິດ ທີ່ມີແຕ່ສີດຳ ແລະ ຂາວ

ຊາຍຊື່ອູເວ A man called Ove ນະວະນິຍາຍຂາຍດີ best seller ຈາກສະວີເດັນ ແຕ່ງໂດຍ ຟຣຽດດຣິກ ບັກມັນ (Fredrik Backman) ກັບການນຳສະເໜີອີກໜຶ່ງຕົວຕົນຂອງຄົນຮຸ່ນ Baby Boomer ກັບເປົ້າໝາຍຄືການຂ້າຕົວຕາຍ

ມາຮູ້ຈັກ ແລະ ຮ່ວມຮຽນຮູ້ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ມິຕິທີ່ທັບຊ້ອນຢູ່ພາຍໃຕ້ສາກໜ້າຂອງເລື່ອງດັ່ງກ່າວກັບ Readອີ່ຫຼີ EP.4 | ຊາຍຊື່ອູເວ ກັບຄ່ານິຍົມແລະຕົວຕົນຂອງ Baby Boomer

ສາມາດຕິດຕາມ Readອີ່ຫຼີ Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆໄດ້ຜ່ານທາງ

• Youtube: https://youtu.be/bm80k02h-vE ແລະ Apple Podcast, Google Podcast ໂດຍການຄົ້ນຫາຄຳວ່າ Read ອີ່ຫຼີ