“Podcast ຫຍັງເກາະ?” | EP.0 Intro

Podcast ຫຍັງເກາະ?
Podcast ຫຍັງເກາະ?
“Podcast ຫຍັງເກາະ?” | EP.0 Intro
/

ພົບກັບ “Podcast ຫຍັງເກາະ?” .
ພອດແຄັສທີ່ຈະບອກເລົ່າເລື່ອງລາວຜ່ານອີກໜຶ່ງມຸມມອງຂອງຜູ້ດຳເນີນລາຍການ ເຊິ່ງຈະມີທັງຄວາມສຸກ, ຄວາມໂສກເສົ້າ , ຮອຍຍິ້ມ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນ . ສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປຫລາກຫລາຍອາລົມ ເຊິ່ງແຕ່ລະຕອນຈະມາເລົ່າເລື່ອງຫຍັງນັ້ນ ລໍຖ້າຕິດຕາມ ແລະ ລຸ້ນໄປນຳກັນເດີ .

(ເພາະບາງຕອນ ກໍໄດ້ເລົ່າປະສົບການຈິງທີ່ໄດ້ພົບສົດໆໃນຕອນນັ້ນເວລານັ້ນ)