Lao X Files EP07: ຄະດີ TikTok

Lao X Files
Lao X Files
Lao X Files EP07: ຄະດີ TikTok
/

Lao X Files ໃນຕອນນີ້ຈະພາເຫດການເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2020 ໄລຍະນັ້ນເປັນຊ່ວງທີ່ຫລາຍໆເຂດທົ່ວໂລກ ມີການ Lock down ຍ້ອນສະຖານະການພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນຶ່ງໃນການແກ້ເຊັງຂອງໄວຫນຸ່ມບາງກຸ່ມແມ່ນການຫລິ້ນແອັບ TikTok ແລະມີການເຮັດ Challege ກັນຜ່ານ TikTok ໂດຍການໃຫ້ໄປຫລິ້ນການລ່າສົມບັດຜ່ານແອັບທີ່ຊື່ວ່າ Randonautica ເຊິ່ງເປັນແອັບທີ່ ມັນຈະສຸ່ມສະຖານທີ່ຈາກແຜນທີ່ຂຶ້ນມາໃຫ້ມົ້ວໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຫລິ້ນໄດ້ອອກໄປຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ຄ້າຍໆເກມ Pokemon Go

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Lao X Files Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: