Lao X Files EP06: Zodiac Killer

Lao X Files
Lao X Files
Lao X Files EP06: Zodiac Killer
/

Lao X Files ໃນຕອນນີ້ຈະພາຍ້ອນອາດີດ ກັບໄປຮູ້ຈັກນຶ່ງໃນຄາດຕະກອນຕໍ່ເນື່ອງຊື່ດັງ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຈັບໂຕໄດ້ ແລະມີສາຍານາມວ່າ Zodiac Killer ທີ່ນອກຈາກລົງມືສັງຫານຄົນໄປຫລາຍເຖິງ 37 ຄົນ ແລະມັກສົ່ງຈົດຫມາຍປິດສະຫນາ ມາທ້າທາຍຕຳຫລວດນັບຄັ້ງບໍ່ຖ້ວນ ແລະຫລ້າສຸດໃນທ້າຍປີ 2020 ຜ່ານມາແລ້ວ 51 ປີນຶ່ງໃນຈົດຫມາຍປິດສະຫນາ ທີ່ Zodiac Killer ຖິ້ມໄວ້ ຫາກໍມີຄົນໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຖອດຂໍ້ຄວາມອອກມາໄດ້ ຂໍ້ຄວາມນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະ Zodiac Killer ແມ່ນໃຜ ຕິດຕາມໄດ້ໃນ Lao X Files ຕອນ Zodiac Killer

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Lao X Files Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: