ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ ” ພະຍາງູເຫຼືອມຄາຍພິດ”| EP9

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast ເລື່ອງ " ພະຍາງູເຫຼືອມຄາຍພິດ"| EP9
/

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ Podcast ເປັນລາຍການທີ່ເລົ່າເລື່ອງຕຳນານຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ນິທານພື້ນເມືອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍໆເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ດຳເນີນລາຍການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການບັນທຶກຈົດກ່າຍ ຫຼື ພິມອອກເປັນປຶ້ມ.

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

ຕອບກັບ