ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ “ພະຍາແຖນແບ່ງປັນອະໄວຍະວະ”| EP12

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast ເລື່ອງ "ພະຍາແຖນແບ່ງປັນອະໄວຍະວະ"| EP12
/

ເປັນນິທານທີ່ອາດບໍ່ເໝາະກັບເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ ,ອາດມີຄຳຫຍາບ ,ເລື່ອງເພດ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນສອງແງ່ສອງງ່າມ , ສື່ສານກົງໄປກົງມາ ໂດຍທີ່ຄົນບູຮານລາວໄດ້ຈັບເອກະລັກພາຍນອກ ແລະນິດໄສສະເພາະຂອງພວກສັດນ້ອຍ-ໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ ມາເລົ່າຢ່າງສະໜຸກສະໜານ ,ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈຸດພິເສດຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດ

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

ຕອບກັບ