ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ “ປັນຍາ”| EP11

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast ເລື່ອງ "ປັນຍາ"| EP11
/

ເປັນນິທານກ້ອມສັ້ນໆ ແຕ່ແຝງໄວ້ດ້ວຍປັດຊະຍາ ເຊື່ອງຊ້ອນທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ , ນັກແຕ່ງນິຮານບູຮານລາວສະຫຼາດຊ່າງເອົາລັກສະນະກາຍະພາບ ແລະນິດໄສຂອງສັດມາເລົ່າດ້ວຍຮູບການສະໜຸກສະໜານ ເໝາະທັງເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ໃຫຍ່

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

ຕອບກັບ