ເບື້ອງຫຼັງສາລະຄະດີຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ | ປ້າສອນລົ່ມ – podcast EP1

ປ້າສອນລົ່ມ - Podcast
ປ້າສອນລົ່ມ - Podcast
ເບື້ອງຫຼັງສາລະຄະດີຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ | ປ້າສອນລົ່ມ - podcast EP1
/

Podcast “ ປ້າສອນລົ່ມ ” ປະສົບການການເຮັດວຽກທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງປ້າ ເພື່ອບອກເລົ່າເຖິງເບື້ອງຫຼັງການເຮັດສາລະຄະດີຄວາມຍາວ 25 ນາທີ , ໃນຕອນທີ່ຊື່ວ່າ: ຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ , ທີ່ມີຄົນເບື້ອງຫຼັງການສ້າງສາລະຄະດີບໍ່ຕໍ່າກວ່າຮ້ອຍຄົນ, ການເຕົ້າໂຮມສະມາຊິກວົງທີ່ຈາກກັນເກືອບ 30 ປີ ມັນຄືການພະຍາຍາມຕໍ່ຈິກຊໍ ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະງົດງາມທີ່ສຸດແຜ່ນໜຶ່ງ

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

ຕອບກັບ