ອີ່ບູ່-ອີ່ຜັ່ນ ຕອນທີ6 “ບົດສະຫຼຸບຄວາມແຄ້ນ ຄືແຄ້ນທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ”| ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP8

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ອີ່ບູ່-ອີ່ຜັ່ນ ຕອນທີ6 "ບົດສະຫຼຸບຄວາມແຄ້ນ ຄືແຄ້ນທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ"| ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast EP8
/

ຢາກໃຫ້ຜູ້ຟັງຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຫາເຫດ-ຜົນວ່າ ປົມອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວລະຄອນທັງໝົດໃນເລື່ອງຈຶ່ງມີພຶດຕິກໍາເຊັ່ນນີ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກນິທານ ຫຼືຊ່ວຍແນະນໍາຕອນຈົບຂອງນິທານ ອີ່ບູ່ອີ່ຜັ່ນໃນແບບສະບັບທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເປັນນໍາທີມງານພວກເຮົາດ້ວຍ.

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

ຕອບກັບ