ອີ່ບູ່-ອີ່ຜັ່ນ ຕອນທີ5 “ລິດສະຫຍາແຮງແຄ້ນ”| ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP7

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ອີ່ບູ່-ອີ່ຜັ່ນ ຕອນທີ5 "ລິດສະຫຍາແຮງແຄ້ນ"| ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast EP7
/

ນິທານເລື່ອງນີ້ອາດມີຄໍາຮຸນແຮງ ,ຫຍາບຄາຍ ແລະ ຈັດເປັນນິທານທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ບໍ່ເໝາະກັບເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 13 ປີ , ຂໍໃຫ້ຜູ້ຟັງຈົ່ງພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ວຍ

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

ຕອບກັບ