‘ສົມຜົນຊີວິດ’ ໂຈດທີ່ແກ້ຍາກ ແຕ່ສາມາດອອກແບບໄດ້ | Readອີ່ຫຼີ EP.07

Read ອີ່ຫຼີ
Read ອີ່ຫຼີ
‘ສົມຜົນຊີວິດ’ ໂຈດທີ່ແກ້ຍາກ ແຕ່ສາມາດອອກແບບໄດ້ | Readອີ່ຫຼີ EP.07
/

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍມີວີທີການໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ຄົງບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າ ບາງຄັ້ງເຮົາຕ່າງກໍສັບສົນກັບທາງເລືອກຂອງຊີວິດຕົວເອງເຫຼືອເກີນ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຕົວເອງ ຫຼືບາງຄັ້ງບໍ່ຮູ້ແມ່ນແຕ່ວ່າຕອນນີ້ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດກັນແທ້ .

ຫຼາຍຄົນກໍຄິດວ່າ ‘ຊີວິດເຮົາມີແຕ່ Version ດຽວ’ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ‘ຊີວິດຄົນເຮົາມີຫຼາຍ Version ແລະແຕ່ລະ Version ກໍສາມາດສ້າງຄວາມສຸກໄດ້’ .

ຮ່ວມຮຽນຮູ້ແລະວາງແຜນການອອກແບບຊີວິດກັບ Readອີ່ຫຼີ EP.07 | ສົມຜົນຊີວິດ’ ໂຈດທີ່ແກ້ຍາກ ແຕ່ສາມາດອອກແບບໄດ້ #Readອີ່ຫຼີ