ນ້ຳຕາຜີເຜດ | ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP1

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast
ນ້ຳຕາຜີເຜດ | ແມ່ຕູ້ເລົ່າ - Podcast EP1
/

Podcast “ ແມ່ຕູ້ເລົ່າ ” ນ້ຳຕາຜີເຜດ: ເລື່ອງຜີໆ ທີ່ບໍ່ເປັນຕາຢ້ານ ແຕ່ຫາກແຝງໄວ້ດ້ວຍຄະຕິທາງທຳ ທີ່ຜູ້ຟັງເລືອກປະຕິບັດເອົາເອງວ່າຈະປະຕິບັດດີ ຫຼືບໍ່?
ເພາະທຸກຄົນຍ່ອມຮູ້ຜົນຂອງກຳດີກຳຊົ່ວຢູ່ແລ້ວ

Podcast “ ແມ່ຕູ້ເລົ່າ ”

ເປັນລາຍການທີ່ເລົ່າເລື່ອງຕຳນານຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ນິທານພື້ນເມືອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍໆເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ດຳເນີນລາຍການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການບັນທຶກຈົດກ່າຍ ຫຼື ພິມອອກເປັນປຶ້ມ.

ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ນັກເລົ່ານິທານທັງຫຼາຍໄດ້ມາໃຊ້ຊ່ອງທາງນີ້ຮ່ວມກັນ ພຽງເພາະຢາກໃຫ້ນິທານພື້ນເມືອງລາວໄດ້ກາຍເປັນມໍລະດົກທາງວັນນະຄະດີຂອງຄົນລາວສືບໄປເມືອໜ້າບໍ່ໃຫ້ສູນຫາຍ

ດຳເນີນລາຍການໂດຍ: “ ໂຄສົກ ສອນດາຣາ ສີຫາວົງ ”

•ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ Lao X Podcast: https://laox.la/podcast/
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.