ຄວາມງົດງາມຂອງໝູ່ບ້ານເຮືອນບູຮານມົນທົນອັນຮຸຍ ຖືກຫໍ່ຫຸ້ມໄປດ້ວຍຜ້າຄຸມສີນ້ຳເງິນທີ່ຖັກທໍດ້ວຍຫິມະ


ໃນໝູ່ບ້ານຫົງຊຸນ ເມືອງອີຊ່ຽນ ເມືອງຫວງຊານ ມົນທົນອັນຮຸຍ ບ້ານເຮືອນບູຮານແບບຮຸຍ ຖືກຫໍ່ຫຸ້ມໄປດ້ວຍຜ້າຄຸມສີເງິນທີ່ຖັກທໍດ້ວຍຫິມະ ດັ່ງກັບວ່າເປັນພາບທີ່ແຕ້ມຈາກແປງແສນງົດງາມ.

ທີ່ມາ: https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/9GoQ5x?utm_source=copyshare