ເມື່ອເລີ່ງນະພາຫັນໜ້າເຂົ້າຄົວ ບໍ່ໄດ້ເຮັດມົ້ວ ແຕ່ອາດເຮັດຄົວພັງ ເບິ່ງສູດໄດ້ທີ່: https://www.google.com/amp/s/www.wong…

ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL​
ຕິດຕາມ Fan Page Lao X ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/laoxpage​