LongH | ໃສລອງເຮັດເບິ່ງດຸ | ຣີວິວນ້ຳໝາກກ້ຽງ 5 ແບບ EP.8 ” ນ້ຳໝາກກ້ຽງ ລາຊິນີ ” ພວກເຮົາຈະມາລອງຊິມນ້ຳໝາກກ້ຽງທັງ 5 ແບບວ່າແຕ່ລະແບບຈະມີລົດຊາດແນວໃດແດ່ ມາລຸ້ນນຳກັນວ່າຈະອອກມາເປັນແນວໃດ !!!???