ເມຶ່ອໃຫ້ຄົນບໍ່ກີນກາເຟມາດຣິບກາເຟແບບສົດໆຈະອອກມາເປັນແນວໃດເຂົ້າເບິ່ງເລີຍ!

ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL
ຕິດຕາມ Fan Page Lao X ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/laoxpage