ອາກາດຮ້ອນໆ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະບາຍຕົວ ຍັງເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆອີກ. ແລ້ວມີພະຍາດໃດແດ່ທີ່ເຮົາຄວນລະວັງ? ມື້ນີ້ Lao X ບອກຕໍ່ ມີຄຳຕອບມາໃຫ້!