ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເມື່ອຫົວໜ້າຕ້ອງເຂົ້າມາເຫັນພະນັກງານ ພາກັນຫຼິ້ນບາຈິລຸ້ນໃນໂມງເຮັດວຽກ!!!
ຢ່າລືມກົດຕາມ ແລະ ກົດກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ຈະໄດ້ບໍ່ພາດຄລິບໃຫມ່ໆຈາກ Lao X https://bit.ly/3nmPJxL​
ຕິດຕາມ Fan Page HOD Story ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/hodstory/
ເວັບໄຊ https://laox.la/