————————————————
ສາມາດຕິດຕາມ Lao X ໄດ້ທຸກຊ່ອງທາງທີ່:
•Website: https://laox.la/
•Instagram: https://bit.ly/3dyExKf
•Twitter: https://bit.ly/2OrXTZe
•TikTok: https://bit.ly/3sLSATf
•Spotify: https://spoti.fi/2PZJvrf
•Apple Podcast: https://apple.co/31NgrWY
•Google Podcast: https://bit.ly/3fEiWD3