Readອີ່ຫຼີ EP.03: ການເດີນທາງຂອງຈັກກະວານແລະວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

Read ອີ່ຫຼີ
Read ອີ່ຫຼີ
Readອີ່ຫຼີ EP.03: ການເດີນທາງຂອງຈັກກະວານແລະວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ
Loading
/

ຈາກຄວາມສົງໄສທີ່ວ່າ ຈັກກະວານ ໂລກ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດໃນທຸກມື້ນີ້ກຳເນີດຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ?
.
ສຳລັບຕົວມະນຸດເອງມັກຈະຍິນເລື້ອຍໆວ່າ ມະນຸດເປັນສັດປະເສີດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີອີກສຽງບອກວ່າມະນຸດກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງລິງປະເພດອື່ນໆໃນທຳມະຊາດ
.
ມາຮ່ວມຄົ້ນຫາຄຳຕອບກັບ Readອີ່ຫຼີ EP.03 | ການເດີນທາງຂອງຈັກກະວານແລະວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Read ອີ່ຫລີ Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: