Readອີ່ຫຼີ EP.01: ເພາະສິລະປະສູງສຸດຂອງຄົນຄືສິລະປະຂອງການໃຊ້ຊີວິດ

Read ອີ່ຫຼີ
Read ອີ່ຫຼີ
Readອີ່ຫຼີ EP.01: ເພາະສິລະປະສູງສຸດຂອງຄົນຄືສິລະປະຂອງການໃຊ້ຊີວິດ
/

ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າການອ່ານໜັງສືປະເພດຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ non-fiction ຫຼື fiction ຢ່າງວັນນະກຳຫຼືນະວະນິຍາຍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປຂອງຈິດໃຈມະນຸດຜ່ານການດຳເນີນເລື່ອງຂອງຊີວິດຕົວລະຄອນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງບົດສຳພາດກັບຈິດໃຈມະນຸດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ

ການອ່ານບົດສຳພາດເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທາງໃນການຮຽນຮູ້ລົດຊາດຂອງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງແລະຫຼາກຫຼາຍເຊິ່ງຫຼາຍຄົນມັກຈະເບິ່ງຂ້າມ. ຄຳຕອບພຽງສັ້ນໆບາງອັນອາດຈຸດປະກາຍໄຟແຫ່ງຄວາມຫວັງໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານໄດ້

ສະນັ້ນ EP ທຳອິດຂອງລາຍການ readອີ່ຫຼີ ຈຶ່ງໄດ້ຫຍິບຍົກເອົາ ‘Between Hello and Goodbye’ ຫຼື ‘ຄຣູ່ສົນທະນາ’ ປຶ້ມຮວມບົດສຳພາດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມໝາຍແລະຄວາມໝາຍຂອງການໃຊ້ຊີວິດມາໂອ້ລົມກັນ ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າບົດສົນທະນາດີໆບາງຄັ້ງກໍມີສະຖານະບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບແວ່ນສະທ້ອນເງົາຄວາມຄິດຂອງໂຕເຮົາເອງ

Readອີ່ຫລີ EP.01: ເພາະສິລະປະສູງສຸດຂອງຄົນຄືສິລະປະຂອງການໃຊ້ຊີວິດ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Read ອີ່ຫລີ Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: