Lao X Files EP05: ຄະດີຄົນດັງ

Lao X Files
Lao X Files
Lao X Files EP05: ຄະດີຄົນດັງ
/

Lao X Files ຕອນນີ້ພາໄປຕິດຕາມຄະດີຄາດຕະກຳທີ່ມີບຸກຄົນມີຊື່ສຽງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເປັນນຶ່ງໃນຄະດີແຫ່ງປະຫວັດສາດທີ່ມີຄົນຕິດຕາມຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີການຖ່າຍທອດສົດ ແລະມີການເກັບສະຖິຕິວ່າມີຄົນຕິດຕາມການ ຖ່າຍທອດສົດຂອງຄະດີນີ້ ຫລາຍເຖິງ 95 ລ້ານຄົນ

ເຫດການຄາດຕະກຳນີ້ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດຄົນດັງມີຊື່ສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໃຜ ແລະເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍ

ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນໄປຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນ Lao X File EP05: ຄະດີຄົນດັງ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Lao X Files Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: