Lao X Files EP02: ແຂກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ

Lao X Files
Lao X Files
Lao X Files EP02: ແຂກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ
/

Lao X File EP02 ຈະພາທ່ານໄປຟັງຄະດີ ຄາດຕະກຳໃນເຮືອນແບບປິດສະຫນາ ເພາະບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍການງັດແງະ ຫລືຮ່ອງຮອຍຂອງຄົນຮ້າຍເລີຍ ເບິ່ງຄືວ່າຄະດີນີ້ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງເລິກລັບ ຊ້ຳຮ້າຍກວ່ານັ້ນ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ເຮືອນຫລັງດັ່ງກ່າວ ເລີ່ມມີເຫດການແປກໆ ຫລອນໆ ຈົນຄົນເຂດນັ້ນຊ່າລືກັນວ່າເປັນເຮືອນຜີສິງ

ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນໄປຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນ Lao X File EP02: ແຂກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Lao X Files Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  • ເວັບໄຊ www.laox.la
  • YouTube Channel: youtube.com/laoxchannel?sub_confirmation=1
  • ແອັບ Podcast ຕ່າງໆເຊັ່ນ Apple Podcast, Google Podcast ໂດຍການຄົ້ນຫາຄຳວ່າ Lao X Files
  • ຟັງຜ່ານ Youtube https://youtu.be/TbCfnt4bdQY