ກ່ຽວກັບ Lao X – About Lao X

Lao X ເປັນສຳນັກຂ່າວອອນລາຍ ທີ່ເນັ້ນນຳສະເຫນີຂ່າວສານ, ສາລະ ແລະບັນເທີງ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການນຳສະເຫນີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເນັ້ນຫນັກທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງສັນ ແລະເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ.

 

ເນື້ອຫາໃນເວັບໄຊຂອງ Lao X ມີຄົບທຸກດ້ານ ທັງຂ່າວສານບ້ານເມືອງ, ສາລະຄວາມຮູ້, ຄວາມບັນເທີງ ນອກນັ້ນຍັງມີລາຍການທີ່ເປັນວິດີໂອ (YouTube) ແລະລາຍການສຽງ (Pod Cast) ຫລາກຫລາຍຮູບແບບຫລາກຫລາຍເນື້ອໃນ ເພື່ອຕອບໂຈດກຸ່ມຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ແລະຍັງມີພື້ນທີ່ທີ່ເປັນກະດານສົນທະນາ ໄວ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້…

Lao X ມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນ ຄືຕ້ອງການເປັນຜູ່ນຳດ້ານສື່ອອນລາຍທີ່ສ້າງສັນແລະມີຄຸນນະພາບ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ

ພາລະກິດຂອງ Lao X – Lao X’s Missions

98%

ຜະລິດເນື້ອຫາທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ

98%

ສ້າງສຳນັກຂ່າວດິຈິຕອລທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອຫາ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ

98%

ສ້າງຄອນເທັ້ນດ້ານຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ສຽງແລະວິດີໂອ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບແລະຫລາກຫລາຍກຸ່ມຕະຫລາດ

98%

ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄວາມຮູ້, ສາລະ, ບັນເທີງ ສູ່ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ

98%

ສົ່ງເສີມແນວຄຶດ, ພັດທະນາ, ຈິນຕະນາການ ແລະຄວາມສ້າງສັນທັງພາຍໃນອົງກອນແລະອອກສູ່ສັງຄົມ