ຊາວຍີ່ປຸ່ນແຕ່ງຕົວ (Cosplay) ເປັນຄົນທຳມະດາ ຊ່ວງວັນຮາໂລວີນ ສະທ້ອນສັງຄົມສຸດໆ!!!

ໃນຊ່ວງອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນຕຸລາ ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທີ່ແຕ່ງໂຕເປັນພູດຜີສາດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ແຕ່ຊາວຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ແຕ່ງໂຕ ຫຼື ຄອສເພຼເປັນຄົນທຳມະດາໃນມື້ທີ່ທຸກຄົນແຕ່ງຜີ ເຊິ່ງເປັນການຄອສເພຼທີ່ສະທ້ອນສັງຄົມສຸດໆ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າໃຜແຕ່ງເປັນຫຍັງແດ່!

ທີ່ມາ:https://www.facebook.com/SakuraInDaDark/posts/203976177808247