ອາເມຣິກາ ທົດລອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄລຍະ 3 ຄັ້ງໃຫຍ່ຮອບທີ 4 ອາສາສະໝັກ 60,000 ຄົນ


ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວ ລາຍງານວ່າ ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດສະຫະລັດອາເມຣິກາ (NIH) ປະກາດເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ (23 ກັນຍາ) ວ່າການທົດລອງທາງຄຣີນິກໄລຍະທີ3 ຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອປະເມີນວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ເລີ່ມເປີດລົງທະບຽນຮັບອາສາສະໝັກໃນໄວຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ.

ສະຖາບັນສຸຂະພາບ ລະບຸໃນເອກະສານຖະແຫຼງວ່າ ການທົດລອງນີ້ອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວັກຊີນແຈນເຊນ ໂຄວິດ-19 (jassen Covid-19)LNL-78436725 ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການວິໄຈ ວ່າສາມາດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສະແດງອາການໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ຮ່ວມທົດລອງໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດໂດສດຽວ (Sigle Dose).

ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ເປີດລົງທະບຽນຮັບອາສາສະໝັກຫຼາຍເຖິງ 60,000 ຄົນ ຜ່ານໜ່ວຍວິໄຈທາງຄຣີນິກຫຼາຍເກືອບ 215 ແຫ່ງໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ລະດັບນາໆຊາດ.ບໍລິສັດແຈນເຊນ ຟາມາຊູຕິຄອລ ຄອມພານີ ຂອງບໍລິສັດຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ໄດ້ພັດທະນາວັກຊີນທີ່ກຳລັງວິໄຈຢູ່ນີ້ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳໃນການທົດລອງທາງຄຣີນິກໃນຖານະຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທີ່ມີອຳນາດກຳກັບຜູ້ດູແລ.

ການທົດລອງນີ້ ເປັນການທົດລອງທາງຄຣີນິກໄລຍະທີ 3 ຂະໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອທົດສອບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນອາເມຣິກາ, ຂະນະທີ່ອີກ 3 ການທົດລອງ ໄດ້ແກ່: ການທົດລອງວັກຊີນທົດລອງ AZD1222 ເຊິ່ງຮ່ວມກັນຄິດຄົ້ນໂດຍມະຫາໄລ Oxford ແລະ ບໍລິສັດວັກຊີນເທັກ ບໍລິສັດລູກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ການທົດລອງວັກຊີນທົດລອງ mRNA-1273 ເຊິ່ງພັດທະນາໂດຍສະຖາບັນໂຣກພູມແພ້ ແລະ ໂຣກຕິດເຊື້ອຂອງອາເມຣິກາ ຮ່ວມກັບ ໂມເດີນາ ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບຂອງສັນຊາດອາເມຣິກາ ແລະ ການທົດລອງ BNT162b2 ເຊິ່ງພັດທະນາໂດຍ ໄຟເຊີ ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຂອງອາເມຣິກາ ແລະ ບໍລິສັດໄບໂອເທັກ ຂອງເຢຍລະມັນ.

ຂະນະທີ່ວັກຊີນທົດລອງລາຍການອື່ນຕ້ອງໃຊ້ 2 ໂດສ ແຕ່ວັກຊີນແຈນເຊນນັ້ນຢູ່ລະຫວ່າງການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນຊະນິດທີ່ໃຊ້ໂດສດຽວ. ວັກຊີນລາຍການນີ້ເປັນວັກຊີນ Recombinant vector vaccine ເຊິ່ງຈະໃຊ້ອະດີໂນໄວຣັສ ຂອງມະນຸດໃນການຂັດຂວາງສະໄປຣ໌ໂປຣຕີນ ຫຼື ໂປຣຕີນໜາມ ຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນເຊວ.

ຜົນການວິໄຈການທົດລອງກ່ອນທົດສອບໃນມະນຸດທີ່ຕີພິມລົງໃນວາລະສານ ເນເຈີ ຊີ້ວ່າ ວັກຊີນແຈນເຊນໜ່ຽວນຳໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງຂອງແອນຕີ້ບໍດີ້ລົບລ້າງລິດໃນລີງສະແໝ ແລະ ສ້າງການປ້ອງທີ່ເກືອບຈະສົມບູນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໃນປອດ ແລະ ໂພງດັງໄດ້ ຫຼັງຈາກເຮັດການທົດລອງກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19.

ສະຖາບັນສຸຂະພາບລະບຸວ່າ ການທົດລອງນີ້ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບວ່າວັກຊີນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການວິໄຈລາຍການນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ພຽງປານກາງເຖິງຮຸນແຮງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຫຼັງຈາກມີການໃຫ້ວັກຊີນໂດສດຽວ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າວັກຊີນນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ອງມີການຮັກສາແບບແຊກແຊງທາງການແພດໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ລວມເຖິງວັກຊີນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂດຍບໍ່ສະແດງອາການ.

ດ້ານຄະນະກຳມະການການກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພອິດສະຫຼະ ຈະດຳເນີນການກຳກັບເບິ່ງແຍງ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນການສຶກສາເປັນໄປໄດ້ດວ້ຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກຈາລິຍະທຳ.
ແທນໂທນີ ເຟົາເຊີ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນໂຣກພູມແພ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວັກຊີນທີ່ທົດລອງສຳຫຼັບການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທັງ 4 ລາຍການ ເຂົ້າສູ່ການທົດລອງທາງຄຣີນິກໄລຍະທີ 3 ໃນອາເມຣິກາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງ 8 ເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳເລັດຄັ້ງປະຫວັດສາດສຳລັບປະຊາຄົມວິທະຍາສາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີວັກຊີນ ແລະແນວທາງເຊີງກົນລະຍຸດທີ່ສອດປະສານກັນລະຫວ່າງພາກລັດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວິຊາການ ຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ”. ລາວຍັງເວົ້າຕໍ່ອີກວ່າ “ມີແນວໂນ້ມທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງມີວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍລາຍການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກ ສ່ວນວັກຊີນແຈນເຊນມີຜົນການທົດລອງໄລຍະຕົ້ນທີ່ສົ່ງສັນຍານດີ ແລະ ອາດຈະເປັນພຽງໂດສດຽວ”.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.fm91bkk.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19-%E0%B8%A3